Tote bag - Candlesticks

$36.50

Mã hàng: 7496526

Sẵn ngay bây giờ!

Thêm $30.00 nữa để được MIỄN PHÍ vận chuyển!

A spacious and trendy tote bag to help you carry around everything that matters.

• 100% spun polyester fabric
• Bag 15" x 15" (38.1cm x 38.1cm)
• Capacity – 2.6 US gal (10l)
• Maximum weight limit – 44lbs (20kg)
• Dual handles 100% natural cotton bull denim
• Handle length 11.8" (30 cm), width 1" (2.5cm)