Các cơ sở của chúng tôi

Chúng tôi in sản phẩm của mình một cách cẩn thận tại các trung tâm thực hiện của chúng tôi ở LA, Charlotte, Mexico và Riga . Tất cả mọi người trong nhóm Tradingshop đều được hưởng thời gian nghỉ có lương, các quyền lợi chăm sóc sức khỏe và một môi trường làm việc an toàn và thân thiện.

Mỗi cơ sở đã thực hiện các sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, như các chương trình chiếu sáng và tái chế bằng đèn LED cho giấy, nhựa và thủy tinh. Tất cả chất thải mực được xử lý để đáp ứng các quy định về môi trường. Chúng tôi cũng quyên góp các sản phẩm bị hư hỏng cho các tổ chức từ thiện.